Site Loader
Order Essay
111 Town Square Pl, Jersey City, NJ 07310, U.S.
111 Town Square Pl, Jersey City, NJ 07310, U.S.

HETGEVOLG maakt theaterproducties met o.m. Sien Eggers, Vic De wachter, Joke Emmers, Stefaan Degand, Mieke De Groote, enz. Daarnaast lopen er een hele reeks van Hartenprojecten met kansengroepen. We werken hiervoor nauw samen met onderwijs, welzijn, socioculturele organisaties, theaterhuizen en andere culturele spelers. Via deze samenwerkingen verbinden we leefwerelden binnen en buiten het kunstenveld, binnen en buiten Turnhout, binnen en buiten de Kempen. Het afgelopen jaar hebben we eveneens diverse producties gemaakt waarin ook spelers uit onze Hartenprojecten meededen.

In zijn participatieprojecten vertrekt HETGEVOLG nooit vanuit bestaande theaterstukken, maar creëert het een productie samen met de deelnemers. Deze co creatie vertrekt steeds vanuit henzelf: wie ben ik, wat zijn mijn dromen, angsten, noden, drijfveren, verlangens …
Binnen deze samenwerkingsvorm hebben alle deelnemers een invloed op het proces, op het resultaat en zijn ze mede-eigenaars van het product.
Communicatie, taalbeheersing en omgaan met culturele verschillen spelen hierbij een onmisbare rol. Vanuit deze manier van werken krijgen de deelnemers inzicht in hun handelen vanuit bestaande patronen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Elizabeth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out